Brug for Dagpenge?

Uddannelseshusets dagpengeteam

Uddannelseshusets dagpengeteam

I Uddannelseshuset varetager vi også indsatsen for unge under 25 år uden en kompetencegivende uddannelse, som er berettiget til dagpenge.

Berettiget til dagpenge?

Om du er en af dem, afhænger af, om du opfylder de forskellige betingelser. Først og fremmest skal du være medlem af en A-kasse, og din A-kasse skal vurdere, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Derudover er der en række andre krav. Dem kan du læse mere om til venstre her på siden.

Hvad gør du, hvis du bliver ledig?

Hvis du bliver ledig, skal du allerede på første ledighedsdag registrere dig som arbejdssøgende hos Jobcenter Esbjerg for at få ret til dagpenge.

Det skal du gøre via JOBNET

Når du har registreret dig, vil du i løbet af kort tid modtage en indkaldelse til din første samtale i Uddannelseshuset.

Samarbejde med A-kasserne

Både Uddannelseshuset og din A-kasse er altså involveret i arbejdet for at hjælpe dig hurtigst muligt i uddannelse eller tilbage på arbejdsmarkedet.

For at skabe størst mulig sammenhæng og synergi i indsatsen har Uddannelseshuset derfor lavet samarbejdsaftaler med en lang række A-kasser, herunder alle A-kasserne under LO og KRIFA’s A-kasse. Aftalerne indebærer bl.a., at vi afholder fælles samtaler med dig som dagpengemodtager og tilrettelægger indsatsen frem mod uddannelse og job i fællesskab.  

Mere om det at være på dagpenge

Du kan læse mere mere om regler, rettigheder og krav til dig, som er på dagpenge på Borger.dk