Betingelser for at modtage dagpenge

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, for at du kan få dagpenge

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, for at du kan få dagpenge

For at modtage dagpenge skal du være medlem af en a-kasse. Derudover skal du være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret, opfylde beskæftigelseskravet og rådighedskravet og ikke være selvforskyldt ledig.

Du skal registreres som arbejdssøgende - via Jobnet.dk

Du skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret for at få dagpenge. Det skal du gøre allerede gøre den første dag, man er ledig. Du finder Jobnet her.

Beskæftigelseskrav - optjening af ret til dagpenge

Du skal opfylde et krav om forudgående beskæftigelse for at få ret til dagpenge.

En fuldtidsforsikret lønmodtager skal have indberettet mindst 1.924 timer og en deltidsforsikret lønmodtager skal have indberettet mindst 1.258 timer. Arbejdet skal være udført inden for de seneste tre år (optjeningsperioden).

Rådighedskravet

At stå til rådighed vil sige, at du:

  • Er registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret.
  • Har fået oprettet og godkendt et CV, lagt det på jobnet.dk og løbende ajourfører det.
  • Har bopæl og opholder sig i Danmark.
  • Kan overtage arbejde med dags varsel.
  • Aktivt søger alt arbejde, man kan varetage.
  • Deltager i de møder og samtaler som a-kassen eller jobcenteret indkalder til.
  • Deltager i de aktiviteter og tilbud, som ens jobplan indeholder, og samtidig er aktivt jobsøgende.
  • Det er a-kassen, der vurderer, om man står til rådighed.

 

Behov for mere viden?

Se Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.