Hvis du vil klage over en afgørelse

Hvis du vil klage over en afgørelse

Hvis du vil klage over en afgørelse

Hvis du vil klage over en afgørelse vedr. Dagpenge, er det din A-kassen du i første omgang skal rette klagen til.

Du skal sende din klage over din a-kasses afgørelse til din a-kasse senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Giver a-kassen dig medhold i din klage, får du direkte besked fra a-kassen. Men hvis de ikke giver dig medhold, skal a-kassen sende din klage videre til enten Arbejdsskadestyrelsen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering alt efter, hvad din klage handler om.

Det skal a-kassen gøre senest fire uger efter, de har modtaget din klage.

Du skal være opmærksom på, at en klage, der sendes videre til Arbejdsskadestyrelsen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke har opsættende virkning, med mindre de beslutter det. Dvs. at indtil der er faldet en afgørelse der, vil den afgørelse, a-kassen har truffet, være gældende.