Hvorfor er jeg tilknyttet Uddannelseshuset

Hvorfor er jeg tilknyttet Uddannelseshuset

I Esbjerg har vi valgt, at indsatsen for unge dagpengemodtagere under 25 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse, skal varetages af Uddannelseshuset - på linje med indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Det har vi først og fremmest gjort, fordi formålet med indsatsen er den samme: Alle unge under 25 år uden uddannelse skal have et uddannnelsespålæg og modtage en indsats, som retter sig mod uddannelse.

Uanset din baggrund, dine erfaringer og din livssituation tror vi nemlig på, at den mest bæredygtige vej for dig, hvis du vil skabe dig et godt fundament for din fremtid, går via en kompetencegivende uddannelse.