Pålæg om uddannelse

Pålæg om uddannelse - for dagpengemodtagere under 25 år

Hvis du er under 25 år, modtager dagpenge og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan vi i Uddannelseshuset give dig et uddannelsespålæg.

Det gælder dog kun, hvis du ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, og kun hvis vi vurderer, at du vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.

Hvis du får et uddannelsespålæg, indebærer det, at du inden for en nærmere fastsat frist skal komme med forslag til en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som du vil søge om optagelse på. Det er en betingelse, at du under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn el.lign.

Særlig mulighed for uddannelse på dagpenge

Unge dagpengemodtagere, der bliver omfattet af et uddannelsespålæg, har mulighed for at påbegynde en uddannelse og samtidig modtage dagpenge - frem for SU. Muligheden gælder i de første 26 uger af ledighedsperioden - dvs. længe nok til eksempelvis at tage et grundforløb på en erhvervsuddannelse.

Kontakt Uddannelseshusets dagpengeteam, hvis du vil høre mere om dine muligheder.