Regler og satser

Dagpenge - Regler og satser

Dagpenge - Regler og satser

Dagpengesatserne

Hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, afhænger bl.a. af, hvor meget du tjente, inden du blev ledig.    

Mindste- og ungesatsen er dog faste satser, som man under særlige omstændigheder har ret til afhængig af tidligere indtægt.

Du kan læse mere om satserne og dine muligheder her.

Hvor længe kan du få dagpenge?

Det er i dag muligt at få arbejdsløshedsdagpenge i to år inden for en periode på tre år.

Personer, som har påbegyndt en dagpengeperiode fra 1. juli 2010 eller senere, har ret til dagpenge, aktivering med mere i to år (ydelsesperioden) inden for en periode på tre år (referenceperioden).

Har man opbrugt retten til dagpenge, kan man optjene til en ny dagpengeperiode ved at arbejde i mindst 52 uger (for fuldtidsforsikrede) eller 34 uger (for deltidsforsikrede) inden for de seneste tre år.

Du kan læse mere om reglerne, herunder også hvordan du er stillet, hvis du opbruger din ret til dagpenge her.