Betingelser for at få uddannelseshjælp

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, for at du kan få uddannelseshjælp

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, for at du kan få uddannelseshjælp

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

  • at du er under 30 år
  • at du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • at du har været uden for en ændring, som gør, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie. Ændringen kan være sygdom, arbejdsløshed og afmelding fra uddannelse m.v. – ændringen skal dokumenteres ved ansøgning om uddannelseshjælp.
  • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx SU, dagpenge, formue, pension mv.


Pålæg om Uddannelse

Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget fungerer som en slags ramme for samarbejdet mellem dig og Uddannelseshuset, indtil du vælger uddannelse og starter på den. I uddannelsespålægget bliver din indsats hen imod uddannelse beskrevet.

Sanktion – hvis du ikke deltager

Du skal leve op til de krav, som Uddannelseshuset stiller til dig, mens du modtager uddannelseshjælp. Hvis du ikke gør, får du en sanktion. En sanktion kan for eksempel være, at vi trækker i din uddannelseshjælp for de dage, hvor du ikke er mødt op.

Du vil blive informeret om dine forpligtelser og dine rettigheder, når du møder til din første samtale i Uddannelseshuset. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, så spørg din rådgiver i Uddannelseshuset.