Hvis du vil klage over en afgørelse

Dine klagemuligheder

Dine klagemuligheder

Dine klagemuligheder vil fremgå, af de skriftlige afgørelser du modtager fra Uddannelseshuset m.v.