Hvor meget kan du få?

Satser og målgrupper

Satser og målgrupper

Er du under 30 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, så er uddannelseshjælpen svarende til SU taksten for hjemme og udeboende.

Som aktivitetsparat har du ret til et særligt aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp.

Derudover gælder en række særlige forhold, hvis du er forsørger, gift, samlevende, gravid eller har en alvorlig psykisk sygdom

Du er selvfølgelig altid velkomme til at kontakte Kontanthjælpsafdelingen ved Esbjerg kommune, hvis du har spørgsmål om din økonomiske situation på uddannelseshjælp.