Under 30 år med kompetencegivende uddannelse

Kontanthjælp

Kontanthjælp

Hvis du er under 30 år og allerede har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og hvis du ikke er berettiget til dagpenge, kan du søge kontanthjælp.

Modtager du kontanthjælp, skal du aktivt søge job og deltage i beskæftigelsesfremmende tilbud.

Den første visitationssamtale foregår i Uddannelseshuset. Du vil herefter blive tilknyttet Jobcenter Esbjergs, Exnersgade 33, Esbjerg.