EGU

EGU - erhvervsfaglig grunduddannelse

EGU - erhvervsfaglig grunduddannelse

EGU er en to-årig kompetencegivende ungdomsuddannelse i retning mod erhvervsuddannelserne og er for dig, der er mellem 16-29 år.

En EGU er til dig:

Hvor det at gå i skole ikke har passet helt godt til dig og den måde, du lærer på.
Der måske har haft det svært i skolen og ikke fået helt det ud af skolen, der er nødvendig for at begynde på en erhvervsuddannelse.
Der måske har haft en lidt usikker skolegang.
Der lærer bedst gennem praksis.
Der ikke har gennemført et grundforløb eller en hel ungdomsuddannelse.

EGU-uddannelseslængde:

Uddannelsesvarighed er normalt 2 år og kan bestå af forskellige praktikforløb. Dog skal der minimum være 20 uger af skolemæssig karakter. Forløbet kan dog strækkes til 3 år, hvis det skønnes påkrævet!

Løn:

Uddannelsen er lønnet, d.v.s. i praktikperioderne på det private område får du den overenskomstmæssige begyndelsesløn for lærlinge. Er det en kommunal praktik, er lønnen ca. 7759 kr. per måned.

I skoleperioderne udbetales en skoleydelse, der svarer til produktionsskoletaksterne: under 18 år ca. 680 kr., over 18 år ca. 1628 kr. pr. uge.

Ønsker du en EGU-uddannelse?

Hvis du er afklaret med hensyn til, hvilket område du kunne tænke dig at arbejde indenfor, så ret henvendelse til din UU-vejleder og få en snak omkring EGU.

Inden optagelse på uddannelsen skal din ansøgning gennem et visitationsudvalg og godkendes!

Læs mere omkring EGU på egu.dk