Pligt til uddannelse for de 15-17 årige

15-17 årige har pligt til uddannelse

15-17 årige har pligt til uddannelse

Alle 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, som sigter mod, at den unge kan gennemføre en uddannelse.

UU skal føre tilsyn med, at denne pligt overholdes. UU har derfor pligt til at følge op på, om du følger din uddannelsesplan. Afbryder du din plan, kontakter vi dig inden for 5 dage fra den dag, vi har fået at vide, at du ikke længere følger din plan. Inden for 30 dage skal vi sammen finde ud af, hvad du skal i stedet for.

Hvis du og dine forældre ikke ønsker at samarbejde om uddannelsesplanen, så har vi pligt til at indberette det til kommunen, som så kan vælge at stoppe ungeydelsen.

Du kan altid ændre din uddannelsesplan, men du og dine forældre skal samarbejde med UU om, at det, der er aftalt, bliver overholdt i henhold til Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Ungeydelse

Forældre til 15-17 årige modtager ungeydelse. Kommunen kan tilbageholde denne ungeydelse, hvis den unge ikke overholder pligten til at være i uddannelse, arbejde eller lignende. Det sker dog ikke, hvis det skyldes handicap, sygdom eller sociale problemer.