Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Hvem er Uddannelseshuset?

Uddannelseshuset er omdrejningspunktet for Esbjerg Kommunes indsats for unge op til 30 år, der har brug for uddannelseshjælp
– eller har brug for råd og vejledning om uddannelse.


I Uddannelseshuset har vi samlet Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenter Esbjergs ungeindsats i ét fælles, tværfagligt hus, hvor vi samarbejder om at nå vores fælles mål: At flere unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse
– så de kan klare sig godt i livet og på fremtidens arbejdsmarked. 


Det gør vi bl.a. via rådgivning og uddannelsesvejledning – og via målrettede tilbud om faglig, personlig og social opkvalificering for de unge, som har behov for det, før de er helt klar til at begynde på en uddannelse. Vi formidler også praktikpladser og andre virksomhedsrettede forløb, og vi har en særlig fritidsjobindsats for unge, som har brug for hjælp til at finde det rigtige fritidsjob.

I Uddannelseshuset har vi et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne i Esbjerg Kommune, som løbende er til stede i huset. Studievalg Sydjylland, som vejleder i forhold til de videregående uddannelser, holder også til i Uddannelseshuset. Læs mere under ”samarbejdspartnere”. 

Uddannelseshuset holder til i uddannelsesmiljøet på Spangsbjerg Møllevej 70 i Esbjerg, lige ved siden af Rybners og i nærheden af en række andre uddannelsesinstitutioner.