FGU

FGU

FGU institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde

I oktober 2017 indgik regeringen en bred politisk aftale om en reform af det forberedende uddannelsesområde. Aftalen betød, at de forskellige forberedende tilbud blev lagt sammen i en ny forberedende grunduddannelse (FGU). Med aftalen følger 27 nye FGU-institutioner og bestyrelser. FGU institutionerne skal være klar til at modtage de første elever til august 2019.

For FGU institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner er følgende udpeget til FGU bestyrelsen for institutionen.

 • Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg
 • Britta Bendix Ovesen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg
 • Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde
 • Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde
 • Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø
 • Brian Lyst udpeget af LO Vest
 • Peder Pedersen udpeget af LO Vest
 • Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri
 • Jeanette Duvander udpeget af Dansk Erhverv
 • Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole.
 • Rune Højstrup Søe udpeget af uddannelsesforbundet og HK stat (medarbejder repræsentant med stemmeret)
 • Jesper Callesen udpeget af uddannelsesforbundet og HK stat (medarbejder repræsentant uden stemmeret)
   

Formand: Britta Bendix Ovesen
Næstformand: Brian Lyst

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse.

FGU består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Udgangspunktet for almen grunduddannelse er undervisning i almene fag for eksempel dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag, som vi i dag kender det fra især VUC. De almene fag skal være tilrettelagt på en praksisrettet måde. Sporet henvender sig primært til unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller hf.

Udgangspunktet for produktionsgrunduddannelsen er værkstedsundervisning, som vi i dag kender det fra især produktionsskolerne. Sporet henvender sig primært til unge, som har en praktisk læringstilgang. Formålet for sporet er senere overgang til en erhvervsuddannelse eller ufaglært beskæftigelse på et kvalificeret grundlag.

Udgangspunktet for erhvervsgrunduddannelsen er aftalebaseret praktik. Sporet henvender sig primært til unge, der ønsker beskæftigelse og eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse. Egu i sin nuværende form videreføres i alt væsentligt i FGU, herunder med virksomhedspraktik på baggrund af en praktikaftale, der fastsætter elevens løn- og arbejdsforhold. Hvis eleven på tilfredsstillende vis gennemfører hele sporet i erhvervsgrunduddannelsen med afsluttende evaluering, giver dette adgang til dimittendrettigheder på samme måde som for egu i dag.