Fastholdelse

Fastholdelse - i overgangen fra Uddannelseshuset til uddannelse

Hvis du er vurderet uddannelsesparat, er tilknyttet Uddannelseshuset og står over for at skulle starte på en uddannelse, har Uddannelseshuset i nogle tilfælde mulighed for at tilbyde dig en fastholdelsesmedarbejder.

Din fastholdelsesmedarbejder kan støtte dig i en overgangsperiode på typisk 3 - 6 måneder og hjælpe dig godt igang med din nye hverdag på en uddannelsesinstitution.

Det er din beskæftigelsesrådgiver, som sammen med dig, din UU vejleder og din kommende uddannelsesinstitution vurderer, om du har brug for en fastholdelsesmedarbejder .

Hvis du får tilbudt et fastholdelsesforløb, udarbejdes der i fællesskab en aftale om, hvordan I vil samarbejde, og hvad du har behov for støtte til.