Fritidsjob

Har du brug for hjælp til at finde et fritidsjob?

Har du brug for hjælp til at finde et fritidsjob?

I Uddannelseshuset finder du også Esbjerg Kommunes fritidsjobkonsulent.

Et samarbejde med fritidsjobkonsulenten er en mulighed for dig, som er under 18 år, som gerne vil have  et fritidsjob - men som har svært ved selv at finde det.

Du mangler måske nogen i dit netværk, der ved, hvor de ledige job er. Du er i tvivl om, hvad der skal stå i en ansøgning, eller hvordan man går til jobsamtale.

Du har måske oplevet noget, du opfatter som diskrimination. Måske hører du aldrig noget, fra de arbejdsgivere, du søger hos. Uanset hvad dine oplevelser har været, kan vi måske være med til at ændre kursen, så det lykkes dig at finde et job.

Hvad hjælper vi med?

Fritidsjobkonsulenten vil i samarbejde med dig bl.a.:

  • lave en eller flere gode ansøgninger.
  • systematisere din jobsøgning.
  • komme med idéer til, hvor du kan søge fritids- og studiejobs.
  • tilbyde individuel vejledning i jobsøgning og samtaleteknik.


Tilbuddet er gratis og frivilligt. Alle unge under 18 år er velkomne. Når du er under 18 år skal begge dine forældre dog give samtykke til, at du må samarbejde med os.

OBS

Bemærk, at tilbuddet henvender sig til unge under 18 år i hele Esbjerg kommune.

Hvis du har særlige behov, som du i forvejen får støtte til, så skal du i første omgang søge hjæld den vej.  Hvis du går på en uddannelse, hvor skolen kender dine særlige behov, er det skolens studievejledning, der kan hjælpe dig.