Individuelle forløb

Individuelle forløb

Uddannelseshusets individuelle forløb er til unge uddannelsesparate, der har behov for at udvikle sine personlinge, sociale og/eller faglige kompetencer for at blive klar til uddannelse.

De individuelle forløb er et tilbud for dig, der skal træffe et valg om uddannelse, og har behov for at blive klogere på dig selv, din identitet og dine uddannelsesmuligheder.

Forløbet - Unge i Udvikling (UiU)

Individuel uddannelses- og job relateret forløb. Eksempler på emner: Fællesskab, Tankens kraft, Den 6. sans, Kropssprog, Kommunikation, Virksomhedsbesøg / besøg fra virksomheder, Krop og motion, Brain breaks, Demokrati, Arbejdsmarkedet, Skat, Kompetenceafdækning, Den gode medarbejder, Den digitale borger, Uddannelsesmuligheder og afklaring, Jobmuligheder/Ansøgning/CV

Forløbet - Job og Uddannelsescafé

Unge der er elevpladssøgende og/eller forventes at de kunne varetage et ordinært arbejde frem til uddannelsesstart. Temaer på forløbet: Hjælp til job/elevpladssøgning, Motiverende samtaler/Individuel sparring, Hjælp til Joblog, Jobnet, E-boks og lign.