Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik

Som et led i arbejdet med dit uddannelsespålæg og den uddannelsesplan, du har lavet sammen med din uddannelsesvejleder, har vi mulighed for at etablere en virksomhedspraktik.

Formålet med en virksomhedspraktik kan være at afklare og afprøve dine ønsker til en fremtidig uddannelse og et fremtidigt job samt at træne de faglige, sociale og personlige kompetencer, du har brug for.

En virksomhedspraktik tilrettelægges altid individuelt med udgangspunkt i dit uddannelsepålæg og din uddannelsesplan. Praktikperioden vil typisk være 4 uger. I nogle tilfælde kan vi aftale at tilrettelægge længerevarende praktikker.