Voksenlærlingeordningen

Kan du blive voksenlærling?

Kan du blive voksenlærling?

For at blive voksenlærling med tilskud skal du være mindst 25 år og opfylde mindst én af følgende betingelser:

  • Du har ikke en kompetencegivende uddannelse
  • Du har en kompetencegivende uddannelse, men du er ledig og har modtaget dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp i min. 6-12 mdr.
  • Du har en forældet uddannelse (ikke brugt i 5 år) og har været ledig på dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp i min. 2 mdr.


Hvad nu hvis? 

Du er ledig og har ikke en kompetencegivende uddannelse:

Du kan vælge mellem en række faglige uddannelser. Hvis du har relevant erfaring fra tidligere job, kan du muligvis gennemføre uddannelsen på kortere tid, dette vil dog kræve en realkompetence vurdering foretaget på skolen. Når du har valgt, hvilken uddannelse du vil tage, skal du finde en praktikplads i en virksomhed.

Har du været ledig i mindre end 2. mdr., skal uddannelsen fremgår af positivlisten.

Du er ledig og har en uddannelse:

Hvis du har været ledig og har modtaget offentlig forsørgelse i min. 6-12 mdr.-  i en sammenhængende periode (kontanthjælp/uddannelseshjælp) eller sammenlagt periode (dagpenge), kan du gå i voksenlære med tilskud og tage en faglært uddannelse. Når du har valgt en uddannelse, skal du finde en praktikplads i en virksomhed.

Du er ledig og har en forældet uddannelse (ikke anvendt i seneste 5 år):

Hvis du har været ledig og har modtaget offentlig forsørgelse i min. 2 mdr. – i en sammenhængende periode (kontanthjælp/uddannelseshjælp) eller sammenlagt periode (dagpenge), kan du gå i voksenlære med tilskud og tage en faglært uddannelse. Når du har valgt en uddannelse, skal du finde en praktikplads i en virksomhed.

Du er i job og har ikke en kompetencegivende uddannelse:

Hvis du er i job men ønsker at gennemføre en uddannelse, skal du finde en praktikplads i en virksomhed.
Uddannelsen skal fremgå af Voksenlærlingelisten.