Uddannelseshusets Mentornetværk

Giver Esbjergs unge mod på uddannelse

Giver Esbjergs unge mod på uddannelse

Har du lyst til at være frivillig mentor - og vil du afsætte 3-5 timer hver måned på at hjælpe en ung fra lokalområdet med at få fodfæste i Uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet? Så er det måske noget for dig, at blive en del af Uddannelseshusets Mentornetværk?

Hvordan kan du hjælpe?

Du hjælper først og fremmest ved at et stille dig til rådighed som frivillig mentor for et ungt menneske mellem 18 og 29 år, som er på offentlig forsørgelse – og som kan bruge dine erfaringer, dit branchekendskab, din inspiration og dit netværk til at blive mere afklaret, bedre klædt på og mere motiveret for at starte på en uddannelse, finde en læreplads eller begynde i et job.

Hvad går opgaven som frivillig mentor ud på?

Kernen i opgaven som frivillig mentor er etableringen af en én-til-én mentorrelation mellem dig og en ung m/k, som er tilknyttet Uddannelseshuset.

Målet med mentorrelationen er overordnet set at bringe den unge positivt videre i forhold til sit uddannelses-/arbejdsliv.

Måske kan du og dine erfaringer være med til at motivere den unge til at komme i gang med en erhvervsuddannelse – og gennemføre den? Måske kan du give den unge en forståelse for de krav og forventninger, han/hun vil blive mødt med på arbejdsmarkedet? 

Måske kan du hjælpe med at åbne nogle døre til en læreplads, en afklarende virksomhedspraktik eller et fritidsjob? Måske kender du lige den murermester, IT chef eller købmand, som vil lukke den unge ind og give ham eller hende en chance?   

Måske kan du som rollemodel bidrage til personlig og social afklaring. Du kan f.eks. deltage som bi-sidder i samtaler med offenlig myndighed, psykiatrien eller ligende, hjælpe den unge i forhold til struktur og rutiner i hverdagen samt motivere og fastholde den unge i positiv udvikling.

Vil du vide mere?

Du kan læse meget mere om at være frivillig mentor her

Uddannelseshusets Mentornetværk
Gode råd til mentorsamtalen
Værd at vide - til dig der er frivillig mentor